Att överlåta fakturor till tredje part kan vara ett sätt för företag att få lite mer kassaflöde och få loss pengar till nya ordrar eller investeringar. Men vad innebär det då att överlåta fakturor till tredje part? Här benar vi ut begreppen.

Ett litet aktiebolag eller även en enskild firma kan ha behov av att ha pengar tillgängliga. Ett företag som baserar sin verksamhet på online försäljning använder oftast fakturor, inte direktbetalning, och behöver således ligga ute med pengar innan kunden har betalat sin faktura. Det innebär att företaget får vänta upp till en månad innan pengar kommer in. Hos fakturino.se finns möjlighet att jämföra olika aktörer inom både fakturaköp och fakturabelåning, men även företagslån och leasing.

Att sälja fakturor

Vill du som företag sälja dina fakturor kan det enkelt beskrivas som att kunden handlar av dig för 100 kronor, får en faktura av tredje part som direkt när kunden handlar ger dig exempelvis 95 kronor. Kunden betalar senare sin faktura på 100 kronor till tredjepartsföretaget. Det är den som köpt fakturan, tredje parten, som står med risken att kunden inte betalar och saken måste drivas vidare med påminnelser eller inkasso. Du som företag slipper ta risken att kunden inte betalar i tid, och därmed undviker framtida påminnelseavgifter. När det gäller fakturabelåning är det å andra sidan du som företag som står för kreditrisken. Att hantera fakturor på detta sätt kallas factoring och funkar väldigt bra med långsiktigt tänkande.