Försäkringar är ett måste då det i många fall skulle innebära en svår ekonomisk sits om något inträffar som gör att du förlorar värdesaker som exempelvis husgeråd och möbler i en brand. Det finns massor av försäkringar som vänder sig till privatpersoner. Bland annat sjukförsäkring, hemförsäkring, reseförsäkring, husförsäkring, barnförsäkring, pensionsförsäkring, olycksfallsförsäkring, bilförsäkring och många fler.

Det är många försäkringar som du behöver hålla reda på men som tur är så kan du skaffa samlingsförsäkringar där flera försäkringar ingår i ett försäkringspaket.

Försäkringar är något som kostar en del pengar och därför är det viktigt att du har kontroll över dina försäkringar så att du inte betalar mer än du behöver men också så att du har rätt skydd. Du bör kontrollera så att du inte har olika försäkringar som täcker samma område då du ändå endast kan få ut ersättning från ett av försäkringsbolagen. I en husförsäkring kan du köpa till en hemförsäkring, vilket gör att du slipper ha två försäkringar.

En hemförsäkring innehåller ofta även en reseförsäkring och en drulleförsäkring, vilket betyder att du inte behöver teckna en reseförsäkring då du ska ut och resa. Drulleförsäkring ersätter dig för plötsliga skador, som exempelvis att du tappar en tv i golvet. Det gör att du inte behöver teckna någon extra försäkring på exempelvis elektronik i samband med köp.

Försäkringar för sjukdom eller olycksfall

En sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring är viktiga då alla förr eller senare kommer att bli sjuka eller råka ut för en mindre eller större olyckshändelse. Alla i Sverige har en allmän sjukförsäkring där Försäkringskassan täcker upp en del av din lön i samband med frånvaro från arbetsplatsen.

Dock kan en extra sjukförsäkring ge dig en ytterligare ersättning som gör att du kan få ut full ersättning för din lön. En extra sjukförsäkring kan också ge ersättning för mediciner, extra vårdinsatser och för utrustning som du behöver i hemmet och som Försäkringskassan inte ersätter.

Olycksfallsförsäkring har de allra flesta som arbetar eller går i skolan. Dock behöver du kontrollera om denna försäkring alltid gäller eller om den bara gäller då du är på arbetet eller i skolan och på väg till eller från arbetet/skolan. Är du med i facket så har facket också försäkringar som bland annat olycksfallsförsäkring och den brukar gälla även på din fritid.

Pensionsförsäkring

Alla som arbetar och betalar skatt i Sverige har rätt att erhålla en allmän pension och en tjänstepension från Pensionsmyndigheten. Dock brukar inte denna pension vara så hög så att du kan klara dig bra på enbart den statliga pensionen. Därför så är det bra att ha en privat pensionsförsäkring som ger dig ytterligare ett tillskott som gör att du kan erhålla en bra ersättning då du går i pension.