Om du har lite pengar sparade, exempelvis kan dina föräldrar ha sparat åt dig under din barndom, så är det smart att använda dessa pengar som kontantinsats i samband med ett bostadsköp. Det innebär att du inte behöver ta några ytterligare lån till hög ränta, förutom bostadslånet, som har en låg ränta då lånebolaget har bostaden som säkerhet för ditt lån.

Det innebär i praktiken att din kontantinsats kan ses som en investering som kommer att finnas kvar i framtiden då du säljer bostaden. Dessutom kan du också få en bra avkastning på detta kapital i samband med bostadsrättens värdeökning.

Att köpa en bostadsrätt är en mycket god investering då en bostadsrätt i princip alltid brukar öka i värde, vilket ger dig en vinst då du säljer den i framtiden. Hur stor värdeökningen är beror till stor del på var du köper din bostadsrätt. Du kan efter några år sälja din bostadsrätt med vinst, exempelvis i samband med att du bildar familj. Du har då en bra grundplåt som du kan använda för att köpa exempelvis ett hus eller använda som en kontantinsats för en större och ett mer attraktivt boende.