Många som sysslar med pengar och investeringar på olika sätt har utan tvekan kommit i kontakt med benämningar som ”nominellt värde” och ”realvärde”. Men skillnaden mellan dessa kan ibland vara svår att förstå om man inte sätter sig in i det ordentligt. Man kan enkelt förklarat säga att det nominella värdet är det värde som pengarna eller tillgångarna har vid det tillfälle som de införskaffas. Realvärdet är istället det värde pengarna eller tillgångarna har just nu. Men pengar är väl fortfarande pengar?

Nominellt värde och Realvärde vid Lån

Alla har utan tvekan varit i en situation där de behöver pengar men har haft svårt att få ett lån på grund av många kreditupplysningar. Då kan ett lån utan UC med många förfrågningar vara väldigt fördelaktigt och underlätta möjligheten att få lånet.

Men när man väl har fått pengarna, vad är då skillnaden på nominellt värde och realvärde? Säg att ett lån tas på 10 000 SEK, och när lånet betalas ut så har det ett nominellt värde på 10 000 SEK eftersom de precis har införskaffats. Eftersom det ligger i närtid så har de dessutom även ett faktiskt värde, realvärde, på 10 000 SEK.

Föreställ dig nu att du lånar pengarna på 5 års tid. Om 5 år så kommer det nominella värdet fortfarande att vara 10 000 SEK eftersom det var värdet när de införskaffades. Det som dock har förändrats är realvärdet. Anledningen till detta är inflationen som historiskt sett legat på +2% per år. I takt med att inflationen ökar så minskar även värdet på pengarna. 10 000 SEK idag är om 5 år, med antagande om +2% inflation, värda ca 9 039 SEK eftersom realvärdet har minskat med 2% per år.