Om du driver ett företag som har en tillväxt, så kommer det förr eller senare att uppstå en kassabrist eftersom företaget hela tiden behöver investera och anställa nya medarbetare i samma takt som företaget växer. Det finns flera olika finansieringslösningar för att hantera en likviditetsbrist i företaget, bland andra att skaffa en företagskredit hos ett lånebolag eller en checkkredit hos banken.

Ett av de smidigaste och billigaste alternativen för ett företag att få ett snabbt inflöde av pengar är att sälja eller belåna företagets fakturor. Det innebär att företaget skickar över alla fakturor till ett finansbolag som tar över all hantering av företagets fakturor. Du får direkt ett belopp motsvarande 80-98 procent av din faktura utbetald till företagets bankkonto. När kunderna senare betalar fakturan så får du det resterande beloppet utbetalt.

Det finns många fördelar med factoring som bland annat att finansbolaget också hanterar indrivningen av fakturor som inte blir betalda. Det innebär att indrivningen sker i enlighet med de lagar som finns av personer som är experter på kravhantering. Det betyder också att du slipper stöta dig med kunderna då du ska kräva in pengarna.