Många köper en bostad för att senare kunna få en fin avkastning vid en eventuell försäljning. Att äga fastigheter är även det en form av investering, men vad är skillnaden på bostäder och fastigheter ur ett investeringsperspektiv?

För de flesta som ska köpa en bostad krävs ett bostadslån och en kontantinsats för att kunna finansiera bostadsköpet. Att äga sin bostad ses oftast som en form av investering då man antar att bostadspriserna kommer öka och bostadslånet och kontantinsatsen får en god avkastning när bostaden säljs längre fram.

Ett bostadsköp bör huvudsakligen ses enbart som ett köp av en bostad och inte som en investering. För den som vill investera sina pengar är det bättre att se över alternativ som att starta aktiebolag eller liknande.

En bostad genererar utgifter från dag ett i form av elkostnader, sophämtning och alla andra utgifter som tillkommer med en bostad. Förutsatt att bostaden inte hyrs ut helt eller delvis genererar en bostad enbart utgifter.

Att investera i fastigheter är ett populärt sätt att få god avkastning på sina pengar. Grundtanken är att fastigheterna ska generera pengar så fort som möjligt i form av inkommande hyresavgifter och därefter generera inkomster löpande. En eventuell prisökning av fastigheterna är en bonus, men inte en huvudfaktor för att gå med vinst.

Skillnaden på fastigheter och bostäder som investeringsform är därmed de löpande inkomsterna med fastigheter och de löpande utgifterna med bostäder, samt att bostäder alltid är beroende av en värdeökning för att gå med vinst.